Individuel kompetencevurdering (IKV)

IKV står for individuel kompetencevurdering. På VUC kan du få en individuel vurdering af dine kompetencer i forhold til et konkret fags læreplan. Det kan f.eks. være fag, du ikke har et eksamensbevis på, men som du har brug for f.eks. i et uddannelsesforløb.

Realkompetencer omfatter din samlede viden, færdigheder og kompetencer inden for et område. Det gælder, uanset om du har opnået dem i det formelle uddannelsessystem, på din arbejdsplads eller ved deltagelse i medarbejderuddannelse. Kompetencerne kan også opnås på andre måder, f.eks. ved at du har boet i udlandet og lært at skrive, tale og forstå et fremmed lands sprog, kultur og historie.

Vi tilbyder en individuel kompetencevurdering i forhold til de mål, der gælder for undervisningsfag på G-A niveau, og som kan indgå i almen voksenuddannelse eller en almengymnasial uddannelse. Du bliver vurderet i forhold til de adgangskrav og kompetencemål, der findes i det fag og på det niveau, du ønsker at få vurderet.

Vi foretager en konkret vurdering af dine kompetencer via samtale og test.

Du får en tilbagemelding på, om du har nået målene, og der udstedes et bevis til dig for den anerkendte kompetence. Du får ikke en karakter, men en udtalelse. Udtalelsen beskriver, hvordan dine kompetencer er i forhold til målene i det/de fag, du ønsker at få vurderet.

Hvor kan du bruge kompetencebeviset?
På baggrund af kompetencebeviset kan du bl.a.:

- få afkortet din uddannelse
- få udstedt et uddannelsesbevis, hvori beviset dækker et eller flere fag
-  få udarbejdet en individuelt tilrettelagt uddannelsesplan for et videre- og efteruddannelsesforløb.

Læs mere på Børne- og Undervisningsministeriet.

Klagevejledning
Ønsker du at klage over manglende anerkendelse af dine kompetencer, skal klagen opfylde de krav, som fremgår af Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside vedr. Anerkendelse af realkompetence.

Læs mere om kravene for klager her 

Klagen stiles til Kvalifikationsnævnet og sendes til den uddannelsesinstitution, der har truffet afgørelsen.

Kom i gang
Kontakt en af vores studievejledere for nærmere information.

Book studievejledning her

Hvordan ansøger du?
Ansøgere med Nem-ID/MitID og cpr.
Du skal udfylde en elektronisk ansøgningsblanket. Adgang hertil får du via linket https://sdbf.dk/hfvucnord/. Her skal du logge på via Nem-ID/MitID og oprette dig som bruger.

Du skal derefter vælge:

  1. Ny blanket
  2. IKV ansøgning

Ansøgere uden Nem-ID/MitID og/eller cpr.
Hvis du ikke har Nem-ID/MitID, skal du kontakte vores medarbejder Tina Hansen: tch@hfvucnord.dk.

Du skal oplyse dit fulde navn, email samt cpr. eller evt. erstatnings-cpr.  Du vil blive oprettet i systemet, og du kan derefter logge på via email-login via linket https://sdbf.dk/hfvucnord/

IKV in English - click here

Mød kursisterne

Yodit, 28 år

”Det bedste ved at gå på VUC er, at vi er mange forskellige nationaliteter i klassen. Det lærer man rigtig meget af – også fordi vi bliver nødt til at tale dansk sammen for at kunne kommunikere."

Har du brug for vejledning?

Vores studievejledere er altid klar til at hjælpe! Book en tid, og bliv klogere på, hvilken uddannelse der passer til dig.