Optagelse på hf-enkeltfag

Du skal have en 9. eller 10. klasses eksamen eller noget tilsvarende samt have været ude af folkeskolen mindst 1 år for at blive optaget på hf-enkeltfag. Du kan altså ikke optages direkte efter 9. eller 10. klasse.

Skolen vurderer ud fra dine faglige kvalifikationer og forudsætninger i øvrigt, om du kan optages. Hvis der er tvivl om dine forudsætninger, kan det være nødvendigt, at du består en optagelsesprøve.

Normalt kræver vi mindst G-niveau med gode karakterer i dansk, engelsk og matematik eller D-niveau i de samme fag svarende til 10. klasses niveau.

Der er ikke noget krav om, at du skal være fyldt 18 år.

Optagelse til 2-årig hf

Du søger optagelse på 2-årig hf på www.optagelse.dk. Hvis du vil gå på hf Aktiv, hf Bæredygtighed, Hf Ordblind eller Hf+, så husk at angive det i kommentarfeltet på optagelse.dk.

For at have retskrav på optagelse til den 2-årige uddannelse til hf-eksamen skal du:

 • Have søgt rettidigt i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse
 • Være vurderet uddannelsesparat med mindst 4,0 i gennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer
 • Have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse eller prøveforberedende undervisning, der står mål hermed.

FAQ

For dig, som søger i direkte forlængelse af 9. klasse skal du
 • Have aflagt folkeskolens obligatoriske prøver efter 9. klasse i henhold til folkeskolelovens regler.
 • Have bestået folkeskolens afgangseksamen.
 • Have bekræftet det faglige niveau fra uddannelsesparathedsvurderingen ved de lovbundne prøver fra folkeskolens afgangseksamen, dvs. have opnået 4 i gennemsnit af de lovbundne prøver.
For dig, der ikke søger optagelse direkte efter 9. eller 10. klasse

Du kan optages efter en vurdering af dine faglige, sociale og personlige forudsætninger for at påbegynde og gennemføre uddannelsen.

Normalt kræver vi mindst G-niveau med gode karakterer i dansk, engelsk og matematik eller D-niveau i de samme fag svarende til 10. klasses niveau.

For dig, som søger efter 10. klasse, men ikke opfylder kravene

Optagelse efter en konkret vurdering er en mulighed for dig, som søger den 2-årige uddannelse til hf-eksamen efter 10. klasse, men ikke opfylder forudsætningerne for at have krav på optagelse.

En konkret vurdering er en helhedsvurdering, som laves på baggrund af en centralt stillet optagelsesprøve og en samtale.

For dig, som har bestået en almen forberedelseseksamen på AVU eller en tilsvarende eksamen på FGU

Du har krav på optagelse, hvis du søger inden 1. marts det samme år, som du aflægger prøverne. En almen forberedelseseksamen består af beståede prøver i følgende fag:

 • Dansk D eller dansk som andetsprog D
 • Engelsk D
 • Matematik D
 • Naturvidenskab på mindst G
 • Et af fagene i historie, samfundsfag, tysk eller fransk på mindst G
For dig, som er vurderet ikke-uddannelsesparat

Er du vurderet ikke-uddannelsesparat, kan du optages på den 2-årige uddannelse til hf-eksamen, hvis du får mindst 6,0 i de lovbundne prøver ved folkeskolens afgangseksamen og i øvrigt opfylder adgangsforudsætningerne.

}

Har du brug for vejledning?

Vores studievejledere er altid klar til at hjælpe! Book en tid, og bliv klogere på, hvilken uddannelse der passer til dig.