Selvstudie på hf

Generel information selvstudium - hf
Hf-selvstudium er en god mulighed for dig, der tidligere har fået undervisning i et fag eller for dig, der har andre forudsætninger for at kunne bestå en eksamen uden at få undervisning.

Hvilke fag kan man være selvstuderende i?
Det er kun muligt at blive selvstuderende i fag, hvor vi har hold til eksamen. 

Tilmelding
Tilmelding til vintereksamen åbner 15. august, tilmeld dig SENEST 1. oktober.
Tilmelding til sommereksamen åbner 1. januar, tilmeld dig SENEST 1. marts.

Du tilmelder dig via denne formular.

Du kan som selvstuderende maks. tilmelde dig 3 fag pr. termin, og hvis du udebliver fra eksamen, kan du kun få lov at blive tilmeldt faget igen, hvis årsagen er dokumenteret sygdom. Vær opmærksom på, at du som udgangspunkt kan tilmeldes max 2 gange til samme fag og niveau.

Når vi har registreret din tilmelding, sender vi dig navn og mailadresse på vejleder. Du aftaler pensum med din vejleder.

Betaling
Vær opmærksom på, at betalingen ikke refunderes, hvis du efter at have betalt finder ud af, at du alligevel ikke vil være selvstuderende.

Før eksamen
Du kontakter din faglige vejleder og aftaler tid til faglig vejledning.

Du skal kontakte din vejleder senest 1. november (vintereksamen)/ 1. maj (sommereksamen), hvis ikke du overholder denne deadline, frameldes du eksamen.

Vejlederens opgave er at rådgive dig i eksaminationsgrundlaget (pensum) og svare på spørgsmål vedr. eksamen.

Du har ret til op til 1 times vejledning pr. C-niveau fag, 1½ times vejledning pr. B-niveau fag og 2 timers vejledning pr. A-niveau fag.

Som selvstuderende skal du selv anskaffe de bøger og materialer, der er brug for.

Eksamen
De mundtlige og skriftlige eksamener afholdes i perioden december-januar (vintereksamen) og maj-juni (sommereksamen). Har du tilmeldt dig skriftlig eksamen, vil du få et brev med eksamensdato og lokale tilsendt fra skolen.

Laboratoriekursus
Du skal deltage i et laboratoriekursus, hvis du har tilmeldt dig som selvstuderende i fagene biologi, fysik, geografi eller kemi. På laboratoriekurserne, der har et omfang af 15 klokketimer, gennemfører du de praktiske øvelser, der hører til faget, og du udarbejderrapporter, der skal godkendes af kursets underviser. Deltager du i laboratoriekursus på B- eller A-niveau forudsætter det, at du har gennemført faget på det underliggende niveau. Hvis du f.eks. tilmelder dig B-niveau uden at have aflagt prøve på C-niveau, kræver det, at du deltager i laboratoriekursus på både 0-C niveau og C-B niveau. Kurserne ligger i marts og april i koncentrerede forløb over tre dage eller en weekend. Fremmøde til samtlige dage er obligatorisk.

Laboratoriekurser afholdes på Aarhus HF&VUC. Der er kun laboratoriekurser i forbindelse med sommereksamen. Tilmeldingsfristen er den 28. februar 2023. Se mere information om kurser og tilmelding her: https://aarhushfogvuc.dk/da/selvstuderende

Til eksamen
Du skal medbringe billedlegitimation til både mundtlig og skriftlig eksamen.

Særlige forhold hvis du skal til skriftlig eksamen
Du skal selv medbringe pc og evt. hovedtelefoner til de skriftlige prøver. Eksamen afvikles via www.netprøver.dk, og du skal medbringe dit nem-ID/MitID for at kunne logge på denne platform. Har du ikke tidligere været på skolens netværk, vil du inden prøvens start få udleveret et gæste-login. Du skal møde senest 1 time før prøvens start.

Det er en betingelse for at komme til eksamen, at tidsfrister og andre angivelser nøje overholdes. Hvis der er noget, du er i tvivl om, er du velkommen til at kontakte studieadministrationen på 99300300.

Vil du tilmelde dig?

Udfyld formularen her