Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over eksamen, kan du finde en vejledning til, hvordan du klager på Undervisningsministeriets hjemmeside:

Bemærk at klagen skal være individuel, skriftlig og præcis.

Klagen skal sendes til klage@hfvucnord.dk

Det kan der komme ud af en klagesag

  • Klagen kan afvises
  • Klagen kan godkendes
    • Skriftlig prøve: Tilbud om ombedømmelse
    • Mundtlig prøve: Tilbud om omprøve

Hvis klagen afvises, vil du sammen med skolens afgørelse modtage en skriftlig begrundelse derfor.  

Klage over skolens afgørelse

  • Du kan klage over skolens afgørelse senest 5 hverdage efter at have modtaget afgørelsen.
  • Klagen sendes til skolen, som videresender den til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.
  • Du kan ikke klage til Styrelsen over selve den faglige vurdering. En klage til Styrelsen kan kun omhandle retlige forhold, som fx at underviseren har tilsidesat bestemte regler for afgivelse af afsluttende standpunktskarakterer eller skolens sagsbehandling ikke har overholdt gældende regler. Læs mere på UVM.dk: Vil du klage over skolens afgørelse

Ledelsen
HF&VUC NORD

Har du brug for vejledning?

Vores studievejledere er altid klar til at hjælpe! Book en tid og bliv klogere på, hvilken uddannelse, der passer til dig.