Spring til hovedindhold

Kvalitet

Vores kvalitetssystem

  • HF&VUC NORDs kvalitetssystem er kort fortalt rammerne for, hvordan vi arbejder med kvalitet her hos os. Rammerne består af en række principper og procedurer for kvalitetsarbejdet, og tager udgangspunkt i et årshjul fyldt med konkrete aktiviteter og dertilhørende procesbeskrivelser. Aktiviteterne spænder over alle vores uddannelsestilbud (AVU, hf, FVU og OBU) og tilrettelægges ud fra de til enhver tid gældende bekendtgørelser og anden lovgivning på det enkelte område.
  • I årshjulet beskriver vi procedurer for gennemførslen og evalueringen af de enkelte aktiviteter, herunder også deadlines, og hvem der har ansvar for den enkelte proces.
  • Vores kvalitetssystem bygger på en masse data af både kvalitativ og kvantitativ art, og bliver løbende justeret efterhånden som erfaringer kommer til, og nye målsætninger stilles op af bestyrelsen og ledelsen. Vores arbejde med kvalitet er nemlig knyttet tæt sammen med vores mission, vision og værdier - alt det, der beskriver, hvordan vi på HF&VUC NORD er og gerne vil være som skole.

Hvis du vil læse mere om vores kvalitetssystem, kan du gøre det her:

Kvalitetssystem 2023

Smilende pige i undervisningen
Kvalitet

Vores kvalitetssystem

Resultater

Nøgletal

Her kan du se HF&VUC NORD's hf-dimittendårgang samt overgangsfrekvens til anden uddannelse for 2022.

Adgangsgivende eksamen Erhvervsakademi Professionsbachelor Universitetsuddannelse
Hf, antal 47 129 71

Andre

Derudover var der 29 personer i 2022, som søgte andre uddannelsesveje.

HF&VUC NORD, karaktergennemsnit 2022

Hf, 2-årig: 6,0 (6,1)

Hf-enkeltfag: 6,8 (7,0)

I parenteserne fremgår karaktererne for landsgennemsnittet

Kilde: Uddannelsesstatistik.dk

HF&VUC NORD, fuldførelsesfrekvens hf2 2021

72% (76%)

I parenteserne fremgår fuldførelsesfrekvensen for landsgennemsnittet

 

Kilde: Uddannelsesstatistik.dk

HF&VUC NORD, fuldførelsesfrekvens hfe, 2022/2023:


64% (74% på fremmøde og 61% på onlinehold)

 

Kilde: Udtræk, Ludus

 

Undervisningsmiljøvurdering og kursisttrivselundersøgelse

Undervisningsmiljøvurdering

Her kan du læse vores undervisningsmiljøvurdering

 

Kursisttrivselundersøgelse

På gymnasiale uddannelser udføres der årligt trivselsundersøgelser blandt kursister/elever. 
Det er vigtigt, at vores kursister trives. Derfor er bedre trivsel et af målene for gymnasiereformen - og for HF&VUC NORD.

Herunder finder du vores seneste kursisttrivselsundersøgelse:

Læs vores kursisttrivselundersøgelsesrapport her

Glade elever uden for skolen