Spring til hovedindhold

Oplysningspligt ansatte

Dine persondata på HF&VUC NORD

Når du er ansat på HF&VUC NORD, vil vi løbende behandle forskellige persondata om dig elektronisk.

Databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven giver dig forskellige rettigheder, når vi behandler personoplysninger om dig. Lovgivningen pålægger HF&VUC Nord visse pligter – som f.eks. at fortælle dig, at vi har indsamlet eller vil indsamle personoplysninger om dig.

Du har ret til at få at vide, hvilke oplysninger, vi har samlet om dig i forbindelse med dit ansættelsesforhold, og du har ret til at se oplysningerne. Du har ret til at bede om, at vi retter eller sletter oplysninger, hvis du mener, at de f.eks. er forkerte. Og vi har pligt til at tage stilling til din anmodning.

Hvis vi i særlige tilfælde behandler andre persondata om dig eller foretager en anden form for behandling end dem, vi beskriver her, vil vi informere dig særskilt om det. Særlige tilfælde kan f.eks. være, hvis vi overvejer en personaleretlig sanktion (f.eks. at give dig en advarsel eller afskedige dig), hvis vi har kontakt med din fagforening, hvis vi modtager helbredsoplysninger om dig eller lignende. Du vil altid få besked fra din leder eller HR, hvis vi foretager anden behandling af oplysninger om dig.