Whistleblowerordning på HF&VUC NORD

HF&VUC NORDs whistleblowerordning giver dig mulighed for at indsende oplysninger om ulovligheder, kritiske forhold eller alvorlige uregelmæssigheder på HF&VUC NORD. Ordningen kan benyttes af alle medarbejdere og kursister, og ordningen kan også benyttes af tidligere ansatte, samarbejdspartnere og personer, der endnu ikke er ansat på HF&VUC NORD.

HF&VUC NORDs whistleblowerordning giver mulighed for, at man fortroligt eller anonymt kan indsende oplysninger om kritisk alvorlige og strafbare forhold til en uvildig whistleblowerenhed, som kan undersøge forholdene nærmere.

Whistleblowerordningen er et supplement til de almindelige eksisterende muligheder for, at du altid kan gå til rektor, nærmeste leder, personaleadministrationen, tillidsrepræsentanten eller arbejdsmiljørepræsentanten, hvis du oplever strafbare eller andre kritiske alvorlige forhold på HF&VUC NORD.

Det kan derfor være relevant først at prøve følgende, hvis du har en bekymring eller oplever kritiske forhold på skolen:

  • Har du talt med din nærmeste leder om din bekymring?
  • Har du talt med rektor?
  • Har du talt med arbejdsmiljørepræsentanten?
  • Har du talt med tillidsrepræsentanten?

Hvis ovenstående har været forgæves eller forekommer utænkeligt, kan whistleblowerordningen være relevant at benytte, hvis du fx er blevet opmærksom på ulovlige eller strafbare forhold fx tyveri, svig, underslæb, bedrageri, bestikkelse eller lign. eller overtrædelse af tavshedspligten, og du samtidig oplever, at du ikke har nogen at give din viden videre til – eller at du ønsker at videregive oplysningerne fortroligt. Det kan for eksempel også være sager, der handler om grove eller gentagne overtrædelser af lovgivningen fx forvaltningsloven eller offentlighedsloven eller grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen fx seksuel chikane eller bevidst vildledning af borgere og samarbejdspartnere.

Hvad sker der med en indberetning?
På HF&VUC NORD kan whistleblowerordningen benyttes af alle medarbejdere og kursister.
Ordningen kan også bruges af tidligere ansatte, samarbejdspartnere og deres ansatte og af personer, der er midt i en ansættelsesproces, men endnu ikke ansat. Indberetningerne til whistleblowerordningen sker gennem et it-system hos IT Center Nord.

It-systemet sender automatisk en mail til Whistleblowerenheden, der består af Lone Lund (HR-partner), Rikke Haugaard Belcher (tillidsrepræsentant), Hanne Læsøe (arbejdsmiljørepræsentant) og Lene Yding (rektor). Hvis indberetningen vedrører en af personerne i Whistleblowerenheden, kan whistlebloweren fravælge denne ifm. indberetningen.

Whistleblowerenheden visiterer sagen. Når enheden modtager din indberetning, vurderes det derfor først, om der er grundlag for en egentlig behandling af sagen, dvs. om det, som der indberettes om, falder inden for ordningen eller ej. Hvis der er behov for flere oplysninger, vil der blive sendt opklarende spørgsmål til dig gennem it-systemet.

Whistleblowerenheden refererer til rektor, der træffer beslutning om det videre forløb. Hvis en indberetning omhandler rektor, overgives indberetningen også til bestyrelsesformanden.

Whistlebloweren får ifm. indberetningen mulighed for at være anonym og unikke login oplysninger til it-systemet, så sagen kan følges, og der kan løbende kan tilføjes nye oplysninger, så længe sagen er aktiv. 

Er der grundlag for videre undersøgelser og vurdering af eventuelle disciplinære sanktioner eller endog anmeldelse til tilsynsmyndigheder eller politianmeldelse, orienteres rektor endvidere med henblik på håndtering af sagen.

Fortrolighed
Du er sikret fortrolighed, når du indsender en indberetning. Whistleblowerenheden er underlagt en meget streng tavshedspligt. Du er beskyttet mod negative repressalier eller ansættelsesretlige konsekvenser forbundet med en indberetning, som du har afgivet i god tro. Du er også sikret anonymitet, såfremt du har valgt at være anonym, hvilket systemet muliggør.

Lav indberetning som medarbejder 

Lav indberetning som kursist

Lav indberetning som samarbejdspartner