Læs hf-enkeltfag

Sammensæt din hf
Sammensæt din hf efter dine ønsker og behov. Med hf-enkeltfag får du fuld fleksibilitet og kan designe din uddannelse, så den passer til dine fremtidsdrømme. Hvis du sigter mod optagelse på en bestemt uddannelse med specifikke adgangskrav, kan hf-enkeltfag også være en mulighed for dig.

Her sammensætter du nemlig selv din uddannelse; du kan vælge at dygtiggøre dig i ét eller flere fag, men du kan også sammensætte din uddannelse, så du får en fuld hf-eksamen. 

Hf-eksamen uden overbygning giver adgang til erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser. Skal du bruge en hf-eksamen til at søge ind på en universitetsuddannelse, skal du tage en hf med overbygning. Den kan du tage i et 3-4-årigt forløb, eller du kan supplere din almindelige hf med et overbygningsforløb efterfølgende. 

Læs mere om vores overbygningsforløb til hf

Vores hf-enkeltfag kan også tages via onlineundervisning uanset, hvor du bor. Onlineundervisningen er for dig, der gerne vil tage en uddannelse, men har brug for mest mulig fleksibilitet i din hverdag.

Hvad koster det?
Når du læser hf-enkeltfag, skal du betale for de fag, du deltager i. Du kan se en prisliste over fagene længere nede på denne side.  

Tager du en hel hf, får du deltagerbetalingen retur, når du har bestået eksamen - men kun for de fag, som optræder på dit eksamensbevis.

Er du pensionist, eller har du allerede en videregående uddannelse, så gælder andre priser. Kontakt studievejledningen for at høre nærmere.

Kan jeg få SU?
Alt efter hvordan du vælger at sammensætte din uddannelse, og hvilken situation du i øvrigt står i, har du forskellige støttemuligheder. Læs mere om dem her.

Fremtidsmuligheder
Hvad kan du bruge en hf til? Find ud af det ved at læse mere på Adgangskortet. Du kan tage hf-enkeltfag seks steder i Nordjylland samt online.

Praktisk information

Hf-enkeltfag er til dig, der mangler fag for at komme ind på en videregående uddannelse eller ønsker at sammenstykke en hel hf-eksamen med enkeltfag. Du skal for at blive hf-student have:

  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Matematik C
  • Idræt C eller et kunstnerisk fag (fx billedkunst C, mediefag C eller musik C samt fagene biologi C, geografi C og kemi C, historie B, samfundsfag C og religion C). 

Derudover skal du have en række valgfag på B- og C-niveau, skrive en Større Skriftlig Opgave og et eksamensprojekt. 

En sådan komplet hf giver adgang til korte eller mellemlange videregående uddannelser. Ønsker du at din hf-eksamen skal give adgang til lange videregående uddannelser, skal du tage yderligere fag på A- og B-niveau.

Om hf-enkeltfag

HF enkeltfag omfatter enkeltfag på gymnasialt niveau med de fleste fag fra de øvrige gymnasiale uddannelser. Fagene følger derfor også de gymnasiale niveauer A, B og C, hvor A er det højeste niveau og C er det laveste. Undervisningen kan bestå af både klasseundervisning og gruppearbejde, hvor der også kan være projektarbejde og opgaveskrivning involveret. Du vil derfor både få mulighed for at styrke din individuelle faglighed og din evne til at samarbejde med andre gennem undervisningen. Enkeltfag kan være en fordel for dig, der ønsker at tage den gymnasiale uddannelse eller supplere op på fag i dit eget tempo.

 

Hvem kan læse HF-enkeltfag?

Du kan læse HF enkeltfag, uanset hvem du er, eller hvor du er henne i livet. Du kan læse enkeltfag hos os, hvis du ønsker at forbedre din folkeskoleeksamen, tage en hf eller supplere din studentereksamen. Derfor er vi stedet for dig, der gerne vil uddanne dig eller udvide din faglige horisont i et voksent miljø. Du kan dog tidligst blive optaget på enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasses eksamen. For at blive optaget på udvalgte enkeltfag, skal du normalt have haft faget på det nærmeste underliggende niveau.

Vi tilbyder en lang række fag, du kan læse som Hf enkeltfag. Vi har fag på mange forskellige niveauer for at sikre, at vi møder alles behov. Vi har mange års erfaring med at undervise, og vores lærere brænder for det, de laver. Derfor får du som kursist hos os lærere, der brænder for at flytte hver enkelt kursist så langt som muligt, så alle får det optimale ud af deres forløb. Vi mener nemlig ikke, at man nogensinde kan blive for gammel til at lære noget nyt.

 

Tag hf enkeltfag online  

Vores hf-enkeltfag kan tages via onlineundervisning, uanset hvor du bor. Onlineundervisningen er for dig, der gerne vil tage en uddannelse, men har brug for mest mulig fleksibilitet i din hverdag.  

Ved at tage dine enkeltfag online får du mulighed for at tilpasse undervisningen til de tidspunkter, depasser dig bedst, og du kan på den måde få stor fleksibilitet under din uddannelse. Du kan selv strukturere din tid, og du kan læse dine fag, når og hvor du vil. Det giver dig mulighed for at få passet uddannelsen ind i job, familieliv og fritid.  

Onlineundervisning kræver derfor også en stor del selvdisciplin, da du selv skal sørge for at planlægge og prioritere din tid, så opgaverne bliver afleveret rettidigt og inden for afleveringsfristen. Læs mere om onlineundervisning.

For at kunne tage enkeltfagene online kræver det, at du har en computer til rådighed og adgang til internettet, for at kunne følge med i undervisningen. Lyder onlineundervisning som noget for dig – så tag hf enkeltfag online hos HF&VUC NORD.

Tilmelding via webshop

Hvis du ønsker at tilmelde dig vores enkeltfag, kan du tilmelde dig de enkelte fag i vores webshop. Det kan du gøre her.

Tilmeld dig via vores webshop

Tilmelding gennem studievejleder

Er du ikke helt sikker på, hvor mange eller hvilke fag du skal have, kan du henvende dig til en af vores vejledere her og tilmelde dig derigennem.

Tilmeld dig gennem en studievejleder

Hvad koster det?

Pris for fag (prisgruppe 1)

Billedkunst, biologi, dansk, dansk som andetsprog, design og arkitektur, engelsk, fransk, fysik, geografi, historie, idræt, kemi, matematik, mediefag, musik, naturgeografi, psykologi, religion, samfundsfag, tysk.

  • Pris: 550 kr.
  • Forhøjet pris: 1.300 kr. (for personer på efterløn/aldersbetinget pension) 
  • Fuld deltagerbetaling: Fra ca. 8.000 kr. til ca. 30.000 kr. afhængigt af antal lektioner i faget. Kontakt vores studievejledere for at få udregnet en konkret pris (for personer med en videregående uddannelse. Gælder også efterlønnere/pensionister med en videregående uddannelse).

 

 

Pris for fag (prisgruppe 2)

Arabisk, erhvervsøkonomi, filosofi, italiensk, spansk.

  • Pris: 1.400 kr.
  • Forhøjet pris: 2.150 kr. (for personer på efterløn/aldersbetinget pension)
  • Fuld deltagerbetaling: Fra ca. 8.000 kr. til ca. 30.000 kr. afhængigt af antal lektioner i faget. Kontakt vores studievejledere for at få udregnet en konkret pris (for personer med en videregående uddannelse. Gælder også efterlønnere/pensionister med en videregående uddannelse).

Har du brug for vejledning?

Vores studievejledere er altid klar til at hjælpe! Book en tid, og bliv klogere på, hvilken uddannelse der passer til dig.