Nøgletal

Her kan du se HF&VUC NORD's hf-dimittendårgang samt overgangsfrekvens til anden uddannelse for 2022.

Adgangsgivende eksamen Erhvervsakademi Professionsbachelor Universitetsuddannelse
Hf, antal 47 129 71

Andre

Derudover var der 29 personer i 2022, som søgte andre uddannelsesveje.

 

HF&VUC NORD, karaktergennemsnit 2022
Hf, 2-årig: 6,0 (6,1)

Hf-enkeltfag: 6,8 (7,0)

I parenteserne fremgår karaktererne for landsgennemsnittet

Kilde: Uddannelsesstatistik.dk

 

HF&VUC NORD, fuldførelsesfrekvens hf2 2021
72% (76%)

I parenteserne fremgår fuldførelsesfrekvensen for landsgennemsnittet

Kilde: Uddannelsesstatistik.dk

 

HF&VUC NORD, fuldførelsesfrekvens hfe, 2022/2023:
64% (74% på fremmøde og 61% på onlinehold)

Kilde: Udtræk, Ludus