Nøgletal

Her kan du se HF&VUC NORD's hf-dimittendårgang samt overgangsfrekvens til anden uddannelse for 2019.

Adgangsgivende eksamen Erhvervsakademi Professionsbachelor Universitetsuddannelse
Hf, antal 61 221 94

HF&VUC NORD, karaktergennemsnit 2019/2020
Hf, 2-årig: 
Aalborg: 6,8, Hjørring: 5,9 (6,4)

Hf-enkeltfag: 6,7 (6,7)

I parenteserne fremgår karakterene for landsgennemsnittet

Kilde: Uddannelsesstatistik.dk

HF&VUC NORD, fuldførelsesfrekvens hf2 2019
71% (70%)

I parenteserne fremgår fuldførelsesfrekvensen for landsgennemsnittet

Kilde: Uddannelsesstatistik.dk

HF&VUC NORD, prøvefrekvens/fuldførelseskaraktergennemsnit, hfe 2018/2019
Hfe: 78%
GSN: 5,7

HF&VUC NORD, prøvefrekvens/fuldførelseskaraktergennemsnit, AVU 2018/2019
AVU: 56%
GSN: 5,5

Kilde: Udtræk, Ludus