Nøgletal

Her kan du se HF&VUC NORD's hf-dimittendårgang samt overgangsfrekvens til anden uddannelse for 2018.

Adgangsgivende eksamen Erhvervsakademi Professionsbachelor Universitetsuddannelse
Hf, antal 53 221 104

HF&VUC NORD, karaktergennemsnit 2017/2018
Hf, 2-årig: 
Aalborg: 6,3, Hjørring: 5,5
Hf-enkeltfag: 6,6
Gennemsnit i alt: 6,1

Kilde: Uddannelsesstatestik.dk

HF&VUC NORD, fuldførelsesfrekvens hf2 2017
Hf, 1. år: 71%
Hf, 2. år: 82%
Total: 58%

Kilde: UVM, databanken

 

HF&VUC NORD, prøvefrekvens/fuldførelseskaraktergennemsnit, hfe 2017/2018
Hfe: 78%
GSN: 5,7

HF&VUC NORD, prøvefrekvens/fuldførelseskaraktergennemsnit, AVU 2017/2018
AVU: 56%
GSN: 5,5

Kilde: Udtræk, Ludus