Relevant information fra UVM

I forbindelse med ansøgning om driftsoverenskomst på Forberedende Voksenundervisning (FVU) og/eller ordblindeundervisning (OBU) finder du relevant information på Undervisningsministeriets hjemmeside: 

Retningslinjer for FVU-driftoverenskomster

Retningslinjer for OBU-driftoverenskomster

Bekendtgørelser inden for Forberedende Voksenundervisning og ordblindeundervisning, som er udstedt pr. 23. maj 2019, findes ligeledes på Undervisningsministeriets hjemmeside: 
Love og regler

AGV-instruksen finder du her

Ansøgningsfrister

Ansøgning om driftsoverenskomst med start den 1. august har ansøgningsfrist den 1. januar.
Ansøgning om driftsoverenskomst med start den 1. januar har ansøgningsfrist den 1. august.