Vejledning til FVU-prøveadministration

Prøveperioder
Prøveperioder er 1. oktober til 31. marts og 1. april til 30. september, dog kan der ikke afholdes prøver i juli måned. 

Prøvetilmelding i LUDUS Lighthouse
Skolen tilmelder elever i eksamensmodulet i LUDUS Lighthouse - der skal være sat en eksaminator på holdet. Terminskoden skal være den måned, hvori prøven afholdes, f.eks. maj 2022 = 2205. Ansøgning om dispensation til særlige prøvevilkår for kursister sker ved at skolen ansøger HF&VUC NORD via denne blanket: Ansøgning om særlige prøvevilkår for DOP.

Skolen indtaster eksamensdato og tidspunkt for prøvens afholdelse i eksamensmodulet. Det er kun de kursister, der skal til prøve, der skal være tilmeldt eksamensmodulet. Skolen overfører data via LUDUS til HF&VUC NORD. 

Derefter sender skolen en mail til dopvuc@hfvucnord.dk med besked om, at prøven/prøverne er oprettet i LUDUS Lighthouse. Dette skal senest ske 10 hverdage før prøvens afholdelse.

HF&VUC NORD sender prøverne og bedømmelseslister til skolen med sikker mail. Skolen udskriver selv prøven.

 

 

Gyldighed
FVU-prøver administreres af HF&VUC NORD. FVU-prøver er gældende et halvt år ad gangen, men et opgavesæt må kun benyttes én dag på et uddannelsessted. Tiloversblevne prøver skal makuleres.

Efter prøven
Efter afholdt prøve sender skolen følgende anbefalet til censor:
• opgavebesvarelserne, hvor alle felter i nederste højre hjørne er udfyldt
• lagt i rækkefølge som på bedømmelseslisten
• et rent eksemplar af opgavesættet, husk oplæsningsarket ved læsning
• bedømmelseslisten (herpå anføres, hvis en elev ikke er mødt op)

Det skal tydeligt fremgå af forsendelsen, at opgavebesvarelserne skal returneres til HF&VUC NORD.

Når bedømmelsen foreligger, sender HF&VUC NORD prøvebeviserne til skolen.

Kontakt
Ved behov for hjælp – kontakt os på dopvuc@hfvucnord.dk eller tlf.: 99 300 523.