Medborgerskabsprøven

For at få permanent opholdstilladelse skal man ud over en række grundlæggende betingelser også opfylde 2 ud af 4 supplerende betingelser. 

En af disse betingelser kan opfyldes, hvis man har bestået medborgerskabsprøven.

De 4 supplerende betingelser for at få permanent opholdstilladelse - hvoraf man skal opfylde 2 - drejer sig om hhv. medborgerskab, beskæftigelse, indkomst og danskkundskaber.

Ved at bestå medborgerskabsprøven kan man altså opfylde kravet om medborgerskab.

Medborgerskabsprøven skal vise ens integrationsgrad ved at teste ens fortrolighed med danske samfundsforhold samt dansk kultur og historie.

Alle udlændinge, som har ansøgt om eller vil ansøge om permanent opholdstilladelse i Danmark, kan gå op til prøven. Man behøver ikke først at have ansøgt om permanent opholdstilladelse i Danmark.

Læs mere om kravet om medborgerskab på nyidanmark.dk

Læs mere om de generelle betingelser for at få permanent opholdstilladelse på nyidanmark.dk

Læs information til prøvedeltagere (om prøvens form og indhold mv.)

Prøveafholdelse og tilmelding

Medborgerskabsprøven afholdes to gange om året: I juni og i november.

Du kan læse mere om tilmeldingen her.

Forberedelse til prøven
Udlændinge-, integrations- og boligministeriet har offentliggjort et læremateriale, som kan anvendes til at forberede sig til medborgerskabsprøven.

Prøven er en multiple choice-test og består af i alt 25 spørgsmål om det danske folkestyre og hverdagsliv, samt om dansk kultur og historie. Spørgsmålene udarbejdes særskilt til hver prøve og udarbejdes inden for rammerne af lærematerialet.

Hent lærermateriale til medborgerskabsprøven (PDF).

Læremateriale til medborgerskabsprøve (tekst som pdf-fil med lyd - 100 MB)

Bemærk: Lyden virker bedst, hvis man gemmer materialet på sin computer og åbner det via Acrobat.

På internettet kan der optræde sider, som indeholder spørgsmål, der angiveligt stilles til medborgerskabsprøven. På disse sider gives der også mulighed for at tage en prøve og få oplyst, om besvarelsen er korrekt.

Vær opmærksom på, at der ikke er tale om officielle hjemmesider, og at indholdet af sådanne sider ikke kan anvendes som alternativ til lærematerialet til forberedelse til medborgerskabsprøven.

Læs mere om medborgerskabsprøven her.

The Active Citizen Exam

To get a permanent residence permit you also need to meet 2 of 4 additional requirements besides a number of fundamental conditions. One of these conditions can be met if you have passed the Active Citizen Exam. The 4 additional requirements to obtain permanent residence - whereof you must meet 2 – are about respectively citizenship, job, income, and Danish language skills. Passing the Active Citizen Exam, you can thus meet the requirement of citizenship. The Active Citizen Exam will show your level of integration through testing your knowledge about Danish social conditions and Danish culture and history.

All foreigners who have applied or intend to apply for permanent residence in Denmark, can sign up for the test. You do not need to apply for permanent residence in Denmark first.

Read more about the requirement for citizenship on www.nyidanmark.dk

Read more about general terms of getting permanent residence on www.nyidanmark.dk

Read information for participants in the test (about form and content of the test etc).

Preparation for the test

The Ministry of Immigration and Integration has published study materials which can be used to prepare for the Citizenship Test of 2015. The test is a multiple-choice test and consists of 40 questions whereof 5 questions are about current events in the Danish society. The study materials for the test form the basis of the other 35 questions.

See the study materials for the test here.

Audio materials for the Active Citizen Exam here.

(Note that the sound is better if you download the material to your computer and open it via Acrobat).

You might find other sites with questions which allegedly are used for the Active Citizen Exam. On these sites there is also a of taking a test and getting a result. But be aware that these are not official webpages and that the content of such sites cannot be used as an alternative to the study materials.

KOM I GANG MED EN AF DANSKUDDANNELSERNE

Ring på 99 300 600
Eller skriv til vuc@hfvucnord.dk